Soroptimist International (SI)

Soroptimist International (SI) er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på og involvere sig i samfundsforhold. Soroptimister arbejder på alle niveauer i civilsamfundet, såvel lokal som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvindeanliggender.

Soroptimist samarbejder i en venskabelig ånd for at forbedre forholdene i verden.

 

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhverskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden,hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden. 

 

Mission

 Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.

 

Værdier

 - Menneskerettigheder for alle

 - Fred i verden og international forståelse

 - Fremme kvinders muligheder

- Retskaffenhed og deltagelse i demokratiske processer

- Frivilligt arbejde, forskellighed og venskab

 

Soroptimist

Ordet kommer fra latin, Sorores ad Optimum, der betyder "søstre,der vil det bedste"

 

SI Projektmål for 2011-2015 (vedtaget på Montreal 2011)

 

Mål nr.1:

Soroptimist International vil forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, ved at fremme og udvikle selvstændighed og gøre det muligt for kvinder og piger at bruge deres fulde potentiale.

 

Mål nr.2:

Soroptimist International vil være en global stemme, der øger kvinders og pigers adgang til uddannelse og ledelse.